Pěstování Šalvěje divotvorné

Tato sekce obsahuje rady a tipy, které se mi při pěstování Šalvěje divotvorné osvědčily. Postupy posané ve článcích však nemusí platit jenom pro šalvěj, často je lze použít pro jakékoli doma pěstované rostliny.

Množení Šalvěje divotvorné řízkováním

Vegetativní rozmnožování, nebo také klonování či řízkování je nejběžnější a nejjednodušší způsob, jak z jedné rostliny získat několik nových sazeniček. Pro Šalvěj divotvornou je to nativní způsob rozmnožování, navíc poměrně rychlý a efektivní. Článek obsahuje podrobný popis postupu a také ukázkové fotografie. Zároveň upozorňuje na nejčastější chyby a možné problémy spojené s řízkováním Šalvěje.

Množení Šalvěje divotvorné pomocí tkáňových kultur

Tento článek přináší základní informace o rozmnožování rostlin pomocí tkáňových kultur. Při zvládnutí této techniky lze dosáhnout vysoké efektivity při množení Šalvěje divotvorné a samozřejmě i jiných rostlin. Článek je doplněn o množství fotografií přímo z průběhu kultivace explantátů šalvěje. Nechybí odkazy na další studijní materiál. Autor: Salvius.

Tipy a rady pro pěstování Šalvěje divotvorné

Základní informace, které by měl znát každý, kdo šalvěj pěstuje. Najdete zde informace o druhu půdy, intenzitě světla, vlhkosti vzduchu a o dalších faktorech, které ovlivňují zdraví rostliny.

Nejčastější škůdci, plísně a nemoci

Stránka popisující nejčastější škůdce, kteří mohou napadnout šalvěj, ale i jakoukoli jinou rostlinu pěstovanou doma nebo ve skleníku. Jsou to molice, smutnice, svilušky a třásněnky. Rozpoznání škůdců, chemická i biologická ochrana proti nim.

Steinernema feltiae - parazitické hlístice proti larvám smutnic

Několik rad a zkušeností s bojem proti otravnému škůdci pokojivých rostlin - smutnicím. Žluté lepové desky, tabákový vývar i nejúčinější metoda - nasazení parazitických hlístic Steinernema feltiae.