Množení Šalvěje divotvorné pomocí tkáňových kultur

Úvod

Výsledek kultivace explantátů šalvěje před přesazováním do hlíny.
Kultivace explantátů šalvěje po 30 dnech.

Ve vyspělých zemích je rozmnožování rostlin pomocí tkáňových kultur relativně běžnou záležitostí. V Holandsku, Americe a v některých případech i u nás jsou dávno pryč doby, kdy někdo vzal řízek rostliny či semeno a pouhým zaléváním se za nějaký čas dočkal krásné rostliny. Nyní jde zahradnictví, lesnictví i zemědělství právě cestou explantátových kultur. Princip je velmi jednoduchý – pro odvození explantátové kultury je vhodné jakékoliv pletivo obsahující buňky s funkčním jádrem. Tzn. v nejlepším případě vezmete malou část rostliny, ve sterilním prostředí ji nařežete na mnoho malých částeček, dáte na médium, párkrát toto uděláte s tím co vám na médiu naroste a máte několik tisíc sazeniček – klonů původní mateční rostliny.
Tento krátký článek se bude věnovat možnostem kultivace šalvěje divotvorné (Salvia divinorum) pomocí tkáňových kultur. Postup, který popisuje je ten nejjednodušší a tudíž i nejméně produktivní. Lidé, kteří tkáňové kultury studují, či se tím dokonce živí, mají několikanásobně vyšší produktivitu nových rostlin, než lze získat níže uvedeným způsobem.

Na úvod je třeba poznamenat, že v tomto odvětví množení rostlin „in vitro“ záleží celou dobu na sterilitě prostředí, pomůcek, i použitého rostlinného materiálu. Při nedodržení sterility v jakékoli fázi může dojít ke znehodnocení veškeré dosavadní práce. Při dodržení všech zásad naopak obdržíme za stejný čas několikanásobné množství rostlin, než by bylo dosaženo klasickou cestou přes řízky.

Metody práce

Desinfekce

K desinfekci rostlin používám ethanol, peroxid či savo a přidávám smáčedlo (Jar, mýdlo). V lihu očistím i nástroje, které budu používat, tvrdší nátury mohou takto desinfikovat i své ruce (což doporučuji). Všechny práce provádím v laminárním boxu, či ve flow boxu, který před použitím taktéž vydesinfikuji. Všechny nástroje po jednom použití opět desinfikuji nad plamenem.
Nody šalvějí napadené kvasinkou, pravděpodobně z nečistých rukou.
Nody šalvějí napadené kvasinkou.

Médium

Pro šalvěj mi zatím stačí klasické médium používané pro rostliny tabáku – nejstarší médium s názvem Murashige & Skoog (dodává jej např. firma Duchefa). Kdo má chuť, čas a peníze experimentovat, může najít šalvěji jistě daleko vhodnější směs vitamínů, makro a mikroelementů, než je klasické tabákové Murashige & Skoog, ale tím jsem se zatím nezabýval. Abych podpořil cytokinezi (dělení buněk) a inicioval tvorbu adventivních pupenů, přidal jsem do média 0,2 mg/l Benzylaminopurin – BAP. Při vaření média dávám pozor na var a kypění – může se z toho stát docela obstojná bublanina. Agar pak nalévám do petriho misek, kde jej nechávám zatuhnout. Opět i zde zmiňuji – pozor na naprostou sterilitu prostředí, ve kterém s miskami manipulujete.

Pasážování

Na takto připravené kultivační médium v misce kladu nody a pupeny ze šalvějí (sterilizované a odřezané sterilními nástroji. Nody jsou tzv. kolínka – tam odkud vyrůstají listy a pupeny. Z listů a internodií se pomocí této zjednodušené metody množit šalvěje pravděpodobně nedají. Misku potom zakryji víčkem a omotám voskovou fólií. Takto připravenou ji dám do kultivačního boxu s osvětlením – stačí ale dát jen za okno, pokud nemáte pod oknem zimu. Přibližně do jednoho až dvou měsíců budou šalvěje v misce vzrostlé natolik, že je bude možné rozdělit od sebe a vložit do sterilního média do květináče. Prýty šalvějí namočím do kořenového stimulátoru a umisťuji do malého skleníčku. Je však možné dát je i pod zavařovací sklenice.

Závěr

Nod šalvěje po 10 dnech kultivace.
Nod šalvěje po 10 dnech kultivace.

Po přečtení této sekce mohou být někteří zklamáni, že na množení pomocí tkáňových kultur nemají čas a prostředky, někteří zase řeknou, že žádná novinka. Je to tím, že se jedná o článek veskrze populární s cílem zaujmout co nejvíce lidí, kteří by tuto metodu chtěli rozvinout u sebe doma, či v amatérské laboratoři. Pokud se tedy rozhodnete množit šalvěj divotvornou pomocí tkáňových kultur, uvítám Vaše zkušenosti, tipy i fotky.

Odkazy: 

 

Autor: Salvius

Různé metody mikropropagace rostlin podle George a Sherringtona, 1984:

Mikropropagace rostlin (George & Sherrington, 1984)

Fotogalerie

Rozřezané nody a pupeny šalvějípočátek kultivace (0 dní)listy se při tkáňové kultivaci šalvěje divotvorné příliš neosvědčily
Rozřezané nody a pupeny šalvějípočátek kultivace (0 dní)listy se při tkáňové kultivaci šalvěje divotvorné příliš neosvědčily
Detail nodu s úžlabními pupeny (0 dní)Detail nodu s úžlabními pupeny (10 dní)Detail nodu s úžlabními pupeny (30 dní)
Detail nodu s úžlabními pupeny (0 dní)Detail nodu s úžlabními pupeny (10 dní)Detail nodu s úžlabními pupeny (30 dní)
Napadení kvasinkou při nedostatečné sterilizaciIdeální výsledek po přesazení do hlínyDalší výsledek tkáňové kultivace šalvěje
Napadení kvasinkou při nedostatečné sterilizaciIdeální výsledek po přesazení do hlínyDalší výsledek tkáňové kultivace šalvěje
Několik růžic Africké fialky vypěsovaných  z jednoho kousku listuTabák se metodou explantátových kultur také dobře množíVýsledek kultivace šalvějí před přesazováním do hlíny.
Několik růžic Africké fialky vypěsovaných z jednoho kousku listuTabák se metodou explantátových kultur také dobře množíVýsledek kultivace šalvějí před přesazováním do hlíny.
Sucho je hlavní nepřítel šalvěje, řezy je nutno udržovat ve vysoké vlhkosti, jinak dopadnou takhle...  
Sucho je hlavní nepřítel šalvěje, řezy je nutno udržovat ve vysoké vlhkosti, jinak dopadnou takhle...